Berkelexpositie: Locaties

De Berkelexpositie is 2 jaar lang te bezichtigen geweest op diverse locaties.

BERKELEXPOSITIE IN HET WATERMUSEUM IN ARNHEM 

Van 18-10-2013 tot eind maart 2014 kon de Berkel beleefd worden in het Watermuseum in Arnhem.

Na een half jaar in het Watermuseum, is de Berkelexpositie “On Tour” gegaan langs de Berkel.

Van 30-03-2014 t/m 17-04-2014 in Billerbeck

In het stationsgebouw – Am Bahnhof – was een kleine Berkelexpositie ingericht, die zeker de moeite waard was om te bezoeken.

De officiële opening vond plaats op 30.03.2014 door mevrouw Feller (toenmalig vice president van de Bezirksregierung Münster), Martin Althoff (IBP Billerbeck) en Marja Schulenberg-v.d. Werf (voorzitter Ver. Vrienden van de 3e Berkelcompagnie).

Van 25-04-2014 t/m 30-06-2014 – in Lochem

In het gemeentehuis aan de Hanzeweg 8 in Lochem kon gedurende de reguliere openingstijden de Berkelexpositie worden bewonderd, in weer een andere samenstelling.

De officiële opening vond plaats op vrijdag 25 april 2014 om 15.00 uur door burgemeester Van ’t Erve van Lochem, Focko de Zee (Historisch Genootschap Lochem) en Wim ter Meulen (namens Ver. Vrienden van de 3e Berkelcomapgnie). Voorzitter Marja Schulenberg-v.d. Werf was verhinderd, omdat haar die dag een Koninklijke onderscheiding werd uitgereikt.

Van 11-07-2014 t/m 07-08-2014 in Borculo

Op vrijdag 11 juli 2014 is de Berkelexpositie geopend in het gemeentehuis van Berkelland, Marktstraat 1 in Borculo.

Burgemeester Joost van Oostrum van Berkelland en Marja Schulenberg-v.d. Werf, voorzitter van Ver. Vrienden van de 3e Berkelcompagnie, hebben gesproken en de onthulling verricht. De Historische Vereniging Borculo droeg bij door een presentatie van mooie beelden uit de geschiedenis van Borculo en de Berkel.

Geprobeerd werd om de kunstprojecten aan de Berkel aan elkaar te verbinden.
En natuurlijk werden de civiele kunstwerken (bruggen, sluizen, watermolens) nader belicht.

Kortom de Berkelexpositie was op elke locatie anders en steeds de moeite waard om te bekijken.

Van 11-08-2014 t/m 10-09-2014 in Warnsveld

De Berkelexpositie was van 11-08-2014 t/m 10-09-2014 te zien in het kulturhus ’t Warnshuus, aan de Dreiumme 43 in Warnsveld.

De officiële opening vond plaats op 12-08-2014 door toenmalig wethouder de heer Oege Bosch van Zutphen en Jan Nieuwburg, namens de Ver. Vrienden van de 3e Berkelcompagnie.

Veel bezoekers hebben de expositie bekeken en er is vooral positief op gereageeerd.

Van 15-09-2014 t/m 22-10-2014 in Stadtlohn

Na enkele locaties aan de Nederlandse kant van de Berkel, is de Berkelexpositie in september 2014 naar het stadhuis van Stadtlohn verhuisd, zodat deze kon worden bewonderd tijdens het 625 jarig stadsjubileum van Stadtlohn.

Op zaterdag 20-09-2014 om 11.00 uur heeft de officiële opening plaatsgevonden op het marktplein voor het stadhuis. Loco-burgemeester Andreas Pieper van Stadt Stadtlohn en Herr Franz van Üüm, bestuurslid van de Ver. Vrienden van de 3e Berkelcompagnie hebben het woord gevoerd en de opening verricht, waarna de expositie bekeken kon worden.

Van 23-10-2014 t/m 22 november 2014 in Coesfeld

Nadat de Berkelexpositie in het stadhuis van Stadt Stadtlohn heeft gestaan, is deze op 22-10-2014 verplaatst naar de stadsbibliotheek, aan de Walkenbrückenstrasse 25 in Coesfeld.

De opening van de expositie heeft plaatsvinden op donderdag 23-10-2014, door burgemeester Öhmann van Stadt Coesfeld, Marja Schulenberg-v.d. Werf, voorzitter van de Ver. Vrienden van de 3e Berkelcompagnie, en Thomas Bücking van de Bezirksregierung Münster. Muzikale omlijsting was er door Erwin Medding uit Coesfeld met een accordeon.

Thomas Bücking bood de stadsbibliotheek heel toepasselijk het jeugdboek ‘Berkelboot Vermist’ aan.

Van 25-11-2014 eind januari 2015 in Vreden

Nadat de Berkelexpositie in de bibliotheek van Stadt Coesfeld had gestaan, is deze op 24-11-2014 worden verplaatst naar het gemeentehuis van Vreden, Burgstrasse 14 in Vreden.

De opening van de expositie heeft plaatsgevonden op 25-11-2014, door burgemeester Christoph Holtwisch van Stadt Vreden en Marja Schulenberg-v.d. Werf, voorzitter van de Ver. Vrienden van de 3e Berkelcompagnie.

Bijzonder was dat in Vreden een extra grote ‘Badende’ aan de expositie kon worden toegevoegd.

Van 19-02-2015 tot 20-03-2015 in Gescher

Op 09-02-2015 is het grootste deel van de Berkelexpositie verplaatst van Vreden naar Gescher. Daarna is de inrichting van de expositie in het stadhuis van klokkenstad Gescher nog aangevuld en verbeterd.

De officiële opening heeft plaatsgevonden op woensdag 18-02-2015 om 16.30 uur door burgemeester H. Effkemann van Stadt Gescher en Marja Schulenberg-v.d. Werf, voorzitter van de Ver. Vrienden van de 3e Berkelcomagnie.

Nieuw in Gescher was een nieuwe kleine Badende’, met veranderde badmuts.

Bovendien is de expositie in Gescher aangevuld met een continue presentatie van mooie foto’s van Richard Herden.

Van 26-03-2015 tot 18-04-2015 in N.H. Joriskerk in Borculo


We zijn blij dat de Berkelexpositie in Borculo in de Joriskerk plaats vinden kon en geopend kon worden in combinatie met de onthulling van het beeld van de laatste Berkelschipper.

De ideeën voor dit beeld zijn al in de voormalige gemeente Borculo ook door wijlen Jan Ribbers bij de gemeente neergelegd, maar zijn destijds even opgeschort om eerst het beeld voor Vrede, Vrijheid en Veiligheid in Borculo te kunnen laten realiseren, dat net voor het einde van de zelfstandige gemeente Borculo kon worden onthuld.

Mooi dat nu het beeld van de laatste Berkelschipper er is!

Van 11-07-2015 tot 29-08-2015 in Villa Smits in Eibergen

We zijn er trots op dat we in samenwerking met Stichting Marke Mallem de Berkelexpositie kunnen tonen in het voormalige gemeentehuis van Eibergen, de Villa Smits aan de Grotestraat  in Eibergen.

Op  10 juli 2015 is de Berkelexpositie officieel geopend door wethouder Marijke van Haaren van de gemeente Berkelland.

De Berkelexpositie, met presentaties van de activiteiten van St. Marke Mallem en Midwinterhoornblazers Eibergen, is tot eind augustus 2015 aanwezig geweest in de Villa Smits.

Van 15-10-2015 tot 11-12-2015 bij Waterschap Rijn en IJssel in Doetinchem

Ter afronding van de ‘Tour’ was de Berkelexpositie opgebouwd in de hal van het gebouw van Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem.

De officiële opening heeft plaatsgevonden op maandag 19 oktober 2015 om 10.00 uur door Heemraad Antoinet van Helvoirt-Looman en voorzitter Marja Schulenberg-v.d. Werf van Ver. Vrienden van de 3e Berkelcompagnie.

De expositie was van 15 oktober t/m 11 december 2015 te bezichtigen.

Intussen zijn alle materialen weer terug naar de rechtmatige eigenaren. Dank voor ieders medewerking!