Berkelinfo WRIJ


Op de site van het Waterschap Rijn en IJssel is heel veel informatie te vinden over de Nederlandse kant van de Berkel en het bijbehorende watersysteem.
Zowel wat betreft het actuele beheer en onderhoud als wat betreft geschiedenis en maatschappelijke functies.

Je vindt het hier op wrij.nl.