Geschiedenis Vrienden van de Berkel

Hoofdpagina Vrienden van de Berkel


In het verleden werd er schriftelijk gestemd voor het waterschap. Toen was het waterschap nog verdeeld over de categorieën gebouwd, ongebouwd, ingezetenen n bedrijfsgebouwd en drie kieskringen: noord, midden en zuid.

Vanaf 2003 is ‘3e Berkelcompagnie-voorman’ Jan Ribbers algemeen bestuurslid geweest voor WRIJ, met naast hem Joke Pot-Klumper als plaatsvervanger (samen 2.422 stemmen).

Met ingang van de waterschapsperiode 2009 is afgestapt van de verschillende categorieën en deed de politiek zijn intrede in het waterschap. Dat was ook de start van Vrienden van de Berkel, als niet-politieke partij.
In die periode zaten Jan Ribbers, Joke Pot en Stef Smit in het Algemeen Bestuur van WRIJ. Ook voor die verkiezingen werd schriftelijk gestemd. Met goed resultaat: 11.241 stemmen.

Helaas is Jan Ribbers in 2012 overleden. Hij wordt nog steeds node gemist! Als zijn vervanger werd Tonni Wormgoor benoemd.

Toen Joke Pot na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 wethouder van de gemeente Berkelland werd, moest ze helaas haar A.B. lidmaatschap van WRIJ opgeven. Wim ter Meulen heeft toen haar plaats ingenomen.

Met ingang van 2015 vonden de verkiezingen voor het waterschap plaats in stemlokalen, in combinatie met de provinciale verkiezingen. Daardoor steeg het aantal personen dat kwam stemmen. Dit gaf zijn weerslag op de verdeling van zetels. Er werden veel meer stemmen uitgebracht, ook op Vrienden van de Berkel: 21.229, maar dat resulteerde in slechts 2 zetels, omdat door het hoge aantal uitgebrachte stemmen de kiesdeler veranderde.

Tonni Wormgoor en Jan Tiggeloven werden lid van het Algemeen Bestuur.

In het voorjaar van 2018 heeft Tonni Wormgoor zich teruggetrokken. Hiermee maakte hij indirect ook de weg vrij voor nieuwe kandidaten ten behoeve van de volgende waterschapsperiode.
Jan Tiggeloven werd vervolgens fractievoorzitter en fractievolger Henk Bos werd A.B. lid.

Sinds de waterschapsverkiezingen in 2019 zijn Joke Pot en Jan Tiggeloven A.B. lid.