Vrienden van de Berkel

Waterschapspartij die zich geheel richt op de omgeving in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ).


Een groep Vrienden van de 3e Berkelcompagnie houdt zich bezig met het Algemeen Bestuur van Waterschap Rijn en IJssel in de Achterhoek onder de naam Vrienden van de Berkel.

Hier is de lijst met overige pagina’s van Vrienden van de Berkel .
Contact: stuur een email.
En de Vrienden zijn ook op Facebook.

Doelstelling Vrienden van de Berkel

Water raakt ons allemaal.

Vrienden van de Berkel is een Waterschapspartij die zich geheel richt op de omgeving in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ).

VvdB is een regionale partij die uitsluitend deelneemt in het stroomgebied van het Waterschap Rijn en IJssel. De partij richt zich op de regionale taken die van belang zijn voor de mensen die daar wonen en de ondernemers die daar actief zijn.

VvdB is geen politieke partij maar richt zich met een maatschappelijk zakelijke houding op de primaire taken van veiligheid, waterbeheer en waterzuivering.
VvdB heeft met zijn achterban een directe relatie met het stroomgebied over de grens met Duitsland. Dit is voor het WRIJ-gebied van onschatbare waarde.

VvdB heeft de afgelopen jaren een eigen geluid laten horen in het algemeen bestuur. Een geluid vanuit de inwoners zelf. Zonder politieke achtergrond of invloed.

Vijf speerpunten

1. Water raakt uw portemonnee

Lasten laag, eerlijk verdelen, uitgaven baseren op inkomsten, schulden omlaag.

2. Water raakt uw gezondheid en veiligheid:

Schoon water en een verantwoorde zuivering van afvalwater.
Gevolgen van droogte en wateroverlast beperken en prioriteit geven aan waterveiligheid.

3. Water raakt uw omgeving:

Iedereen kan genieten van water en natuur. Ook in de steden en de dorpen. Samen de woon- en leefomgeving inrichten.

4. Water raakt de regionale economie:

Inwoners, bedrijven, boeren en agrarische natuurverenigingen betrekken bij uitvoering van waterschapstaken. Een sterke regionale economie kan zich een ambitieus waterschap veroorloven.

5. Water raakt ons allemaal:

Zorgen voor een betere klimaat- en waterbewustwording bij jong en oud en hen direct betrekken bij besluitvorming.

Hieronder de lijst met overige pagina’s van Vrienden van de Berkel: