De 3 Berkelverbeteringen (1893 – 1977)

In de loop van de 19e en 20e eeuw nam de landbouw toe en werd er steeds meer woeste grond in cultuur gebracht. Dit gebeurde ook voor de broeklanden die veel water opvingen.
Water werd nu afgevoerd en moest opgenomen worden door de rivieren zoals de Berkel die hierdoor overbelast raakten.
Het aantal overstromingen nam zo enorm toe, zie de video en foto’s verder naar onderen.
Om hier een halt aan toe te roepen werd In 1882 vervolgens in Nederland besloten tot het oprichten van het Waterschap van de Berkel.
Tijdschrift ‘Old Ni-js’ van Historische Kring Eibergen heeft een exemplaar aan het Waterschap gewijd. Hieronder het wapen:

In totaal werden er 3 verbeterings projecten doorgevoerd waarbij de Berkel in totaal 3 maal zo breed en anderhalf maal zo diep geworden is. Zie ook de afbeelding hieronder uit het boek “De Berkel Beschouwd” van het Waterschap van de Berkel (klik voor grote afbeelding):Daarnaast werd de Berkel gekanaliseerd: de vele meanders werden rechtgetrokken en op een paar plaatsen kwam er een compleet nieuw verloop zoals bij Eibergen.

De 3 verbeteringen in tijd gezien:

 • 1882-1900: eerste Berkelverbetering. 
  De Berkel werd vooral verbreed en rechter getrokken.
  Met helaas onvoldoende resultaat zodat een volgende slag noodzakelijk was.
 • 1920-1963: tweede Berkelverbetering.
  Verdere verbreding en veranderingen van de loop.
  Met opnieuw onvoldoende resultaat waarna een 3e verbetering opgestart werd.
 • 1963-1977: derde Berkelverbetering.
  Verdere uitbouw van de maatregelen van de tweede verbetering: nog breder en nog verder verlegd.

Zie ook de beschrijving op de pagina van het Waterschap Rijn en IJssel (waar het Waterschap van de Berkel in opgegaan is).
En betreffende Eibergen is het beschreven op de pagina van de Heerlijkheid Borculo.

Inmiddels is als het ware de vierde Berkelverbetering aan de gang nadat het duidelijk geworden is dat de gekozen oplossingen ook de nodige nadelen hebben.
Veel is er nu al weer veranderd, zie daarvoor Gerealiseerde Berkel Projecten.

Video’s / Foto’s

Hier de uitgebreide film “De Berkel de baas” met prachtige beelden uit 1965 /1968 over de aanpassingen door het ‘Waterschap van de Berkel’, geplaatst door WRIJ (de opvolger):
 


En hier de film “De Berkel beschouwd”: nóg een film over de Berkel en wat het waterschap van de Berkel daarvoor betekend heeft:

En hieronder een video uit 1947 en foto’s die ook laten zien dat het hard nodig was dat er wat gebeurde: