3e Berkelcompagnie

In het verleden zijn er 2 Berkelcompagnieën geweest die verantwoordelijk waren voor de Berkel.

Vanaf 2002 is er een 3e Berkelcompagnie actief. Eerst als aparte Stichting en Vereniging.
En sinds eind 2023 gecombineerd als Vereniging.

De doelstelling van de 3e Berkelcompagnie is:
het ontwikkelen, stimuleren en zo nodig realiseren van plannen betreffende de realisatie, cultuur, instandhouding van cultuurhistorie, toerisme en natuur op, in en rond rivier de Berkel.
Alsmede het promoten van de Berkel d.m.v. bijeenkomsten over de Berkel, Berkel excursies en andere activiteiten, Berkel publicaties zoals een Berkel website, een Berkel magazine (de NieuwsQuelle), Berkel boeken en Berkel films.

Daarnaast is er nog een groep Berkelcompagnie Vrienden die zich als Vrienden van de Berkel bezig houdt met vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur van Waterschap Rijn en IJssel.

Naar een nieuwe Vereniging 3e Berkelcompagnie

Nieuwe organisatiestructuur 3e Berkelcompagnie Lees verder


Het bestuur van de 3e Berkelcompagnie:

Voorzitter Carrol Terleth
Email voorzitter
Secretaris Hannelore Schulz
Email secretaris
Penningmeester Diane Kuenen
Email penningmeester
Bestuursleden Thomas Bücking
Plaatsvervangend voorzitter
  Marja Schulenberg-v.d. Werf
Plaatsvervangend secretaris
  Anne Knüsting-Hessing
  Martin Althoff
Tijdelijke adviseurs Heinz Öhmann
  Arnold Kion
  Gerard Tiemessen

Hier zijn de statuten van de Vereniging 3e Berkelcompagnie in te zien.
Hier is het Huishoudelijk reglement van de oude vereniging Vrienden van de 3e Berkelcompagie.
En hier is de privacyverklaring van de Vereniging te vinden.


Hieronder de lijst met Berkelcompagnie pagina’s.