3e Berkelcompagnie

In het verleden zijn er 2 Berkelcompagnieën geweest die verantwoordelijk waren voor de Berkel.
De huidige ‘Stichting 3e Berkelcompagnie‘ heeft als doel het ontwikkelen, stimuleren en zo nodig realiseren van plannen betreffende de realisatie, cultuur, instandhouding van cultuurhistorie, toerisme en natuur op, in en rond rivier de Berkel.

Naast de Stichting is er een ‘Vereniging Vrienden van de 3e Berkelcompagnie‘ die als doelstelling heeft om de plannen van de Stichting te promoten d.m.v. bijeenkomsten over de Berkel, Berkel excursies en andere activiteiten, alsmede Berkel publicaties zoals een Berkel website, Berkel blad, Berkel boeken en Berkel films.

Daarnaast is er nog een groep Berkelcompagnie Vrienden die zich als Vrienden van de Berkel bezig houdt met vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur van Waterschap Rijn en IJssel.

Hieronder de lijst met Berkelcompagnie pagina’s.