‘Beleef de Berkel’: Almen – Zutphen

In 2014 werd het project afgerond waarbij de Berkel tussen Almen en Zutphen weer oude meanders terug kreeg.
Op de Beleef de Berkel pagina van de website van Waterschap Rijn en IJssel  is hier veel informatie over te vinden.
Hieronder een afbeelding die het verschil tussen de situatie vóór en na duidelijk laat zien: