Bestuurlijk platform Berkel opgeheven, nieuwe gebiedsmanager op de Berkel projecten

12,5 jaar geleden startte het Bestuurlijk platform Berkel om een gebiedsproces Berkel op gang te trekken in het nederlandse deel van het Berkeldal. Het was een overleg tussen het waterschap, partijen en bewoners om opgaven van het waterschap te verbinden met initiatieven en wensen vanuit het gebied.
Inmiddels zijn er meerdere projecten in het Berkeldal uitgevoerd en zijn er ook diverse onderweg. 
Men is tot de conclusie gekomen dat het Bestuurlijk platform nu geen toegevoegde waarde meer biedt en daarom is het beëindigd.

Ook is nu omgevingsmanager Louisa Remesal opgevolgd door Ynte Bekema.
Voor meer informatie zie het nieuwsbericht op de site van WRIJ.