Plan ‘Beleef de Berkel’ Borculo – Lochem aangepast


Na uitvoerige besprekingen met betrokkenen lijkt de tijd (nog) niet rijp voor een verruiming van het winterbed over het volledige traject.
De provinciedoelen Natura-2000, GNN en droogtebestrijding zijn ook haalbaar binnen de minimum variant met de huidige kades.
Structuur variatie wordt daarbij gerealiseerd door 1-zijdig het onderhoudspad op te offeren voor een natuurvriendelijke oever.
Meer stromingsvariatie kan gerealiseerd worden door herinrichting van aanwezige ecologische stapstenen, en waar mogelijk aanleg van nieuwe stapstenen.
Bij de aanleg van de nieuwe stapstenen blijft het inrichtingsprincipe om de kades naar buiten te leggen een optie.
Een extra drempel/cascade ter hoogte van de Heest kan zorgen voor minder verdroging en meer peildynamiek op het traject De Heest-Beekvliet.

Lees het hele verhaal op de site van WRIJ.