Project zijwatergangen Berkeldal: Samen aan de slag met een pilot en nieuw model

Vanuit het gebiedsproces ‘Beleef de Berkel’ is een werkgroep voortgekomen, die zich voor het Berkeldal – tussen Lochem en Borculo – bezighoudt met interessante vraagstukken.
Hoe zorgen we – samen met bewoners, agrarische ondernemers en lokale organisaties – dat het beheer en onderhoud langs de Berkel en overige watergangen efficiënter en met meer biodiversiteit kan worden gedaan?
En hoe kan het maaisel dat verkregen wordt zo nuttig mogelijk worden toegepast? De werkgroep ging aan de slag en de opbrengst is aanzienlijk: een nieuw model en pilot!

Lees hier het hele artikel op de website van Waterschap Rijn en IJssel