Visie aanpassing Berkel Borculo – Lochem gepresenteerd

Nadat er 3 bijeenkomsten geweest waren voor overleg met betrokkenen om te komen tot een visie op een vernieuwde Berkel tussen Borculo en Lochem zijn op 27 juni 2019 de resultaten van deze verkenning gepresenteerd bij de Melktap in Geesteren.


Zo’n 250 belangstellenden waren aanwezig in 2 sessies voor de presentatie van de visie door omgevingsmanager Louisa Remesal en projectleider Gert-Jan Smit.

Het is de bedoeling de Berkel klimaatbestendiger te maken door een smaller zomerbed voor meer structuur en stromingsvariatie te creëren en een breder winterbed waarmee water trager afgevoerd kan worden en tijdelijk geborgen.
Ook is het de bedoeling op meerdere plaatsen cascades aan te leggen waarmee de Berkel geleidelijker mee omhoog gaat met de kades van Lochem tot Borculo.
Deze cascades zullen passeerbaar zijn voor vissen en kano’s.
Het is een uitgangspunt dat bij dit alles landbouwgrond gehandhaafd zal blijven.

Zie hier een verslag op de site van WRIJ.
En hieronder is de getoonde presentatie door te kijken.

BeleefDeBerkel-190624_de_berkel_publieks_presentatie_wrij