Welkom op de website over de rivier de Berkel

Hier is veel informatie over de Berkel en het Berkeldal te vinden.
Alsmede over Berkelprocessen, Berkelprojecten (gerealiseerde én geplande) en organisaties die zich bezighouden met de Berkel en de verbetering van de Berkel.

Hieronder korte intro’s van de Berkel, het Projekt Berkeln 2018-2010 en de 3e Berkelcompagnie.


De mooie Berkel-rivier geeft iedereen plezier

De Berkel stroomt vanaf de bron in het Duitse Billerbeck door het prachtige Berkeldal en mondt na 110 km in Zutphen uit in de IJssel.

Gebieden met een mooie natuur en cultuur, die voortdurend nog veel mooier worden gemaakt.

Zo zijn en worden weer oude Berkelarmen in ere hersteld, gaat de rivier in Nederland weer meanderen en worden gebouwen en bouwwerken langs de Berkel gerestaureerd.
Een compleet overzicht van gerealiseerde Berkel projecten is hier op deze site te vinden.Eind 2018 is het project Berkeln 2018-2020 van start gegaan.

Dit is een intensieve grensoverschrijdende samenwerking, om enerzijds een gezamenlijk netwerk langs de Berkel op te bouwen en anderzijds langs de Berkel de totstandkoming van projecten langs de Berkel te bevorderen op de volgende gebieden:
– ontwikkeling van lokale en regionale netwerken
– werkgelegenheid, educatie en cultuur
– natuur, landschap en milieu
– structuur en demografie.

Hier is het project te volgen op deze site.3e Berkelcompagnie

In het verleden zijn er 2 Berkelcompagnieën geweest die verantwoordelijk waren voor de Berkel.
De huidige ‘Stichting 3e Berkelcompagnie‘ heeft als doel het ontwikkelen, stimuleren en zo nodig realiseren van plannen betreffende de realisatie, cultuur, instandhouding van cultuurhistorie, toerisme en natuur op, in en rond rivier de Berkel.

Naast de Stichting is er een ‘Vereniging Vrienden van de 3e Berkelcompagnie‘ die als doelstelling heeft om de plannen van de Stichting te promoten d.m.v. bijeenkomsten over de Berkel, Berkel excursies en andere activiteiten, alsmede Berkel publicaties zoals een Berkel website, Berkel blad, Berkel boeken en Berkel films.

Daarnaast is er nog een groep Berkelcompagnie Vrienden die zich als Vrienden van de Berkel bezig houdt met vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur van Waterschap Rijn en IJssel.

Vriend zijn heeft zijn voordelen.

Voor meer informatie hierover en aanmelding als Vriend zie hier.