Dna van de Berkel: Interessante nieuwe Berkel Website

Marcel Rompelman is sinds 2017 docent fysische geografie en watermanagement op Hogeschool van Hall Larenstein in Velp. Hij doceert al 15 jaar over hoe systemen en rivieren werken. Hij werkt veel met excursies en veldwerk, het liefst internationaal, en dat bracht hem tot zijn promotieonderzoek van de Berkel.
‘Een mooie grensoverschrijdende rivier die nog relatief onbekend is. Daar valt nog veel verrassends voor ons te ontdekken,’ aldus een enthousiaste Marcel. De missie is: op zoek via het A (aardwetenschap), B (biologie) en C (cultuurhistorie) naar de rijke landschapsgeschiedenis van de Berkel.

Hier is de zeer informatieve nieuwe website te bekijken.

En hier is een uitgebreid beschrijvend artikel er over op de website van WRIJ.