Plan herinrichting Berkel Lochem Almen

Hier is informatie over dit project op de website van WRIJ.

Hieronder het definitieve ontwerp per juli 2023 (inzoomen met + en kaart verschuiven met muis of vinger):

Herinrichting Berkel (L-A) publieksversie DO-eindconcept

 

Filmpje over de herinrichting van de Berkel ter plaatse van het zanddepot bij Lochem:

Hieronder geeft WRIJ in de nieuwsbrief van november 2022 aan dat het originele plan met hermeandering bij de Velhorst weer van tafel is:

Waterschap-Rijn-en-IJssel-November-2022-VelhorstDeel

 

Hieronder kaarten van het westelijke en oostelijke deel met de situatie van het ontwerp per april 2021.

lochem-almen-west-02_336590

lochem-almen-oost-01_336590

Tijdens de Bijeenkomst „natuur | milieu | landschap“ op 27 november 2019, in Kult Westmünsterland in Vreden, presenteerde Jaco van Langen van Waterschap Rijn en IJssel de plannen voor de herinrichting van de Berkel tussen Lochem en Almen.

Berkel-Herinrichting-Lochem-Almen