Arnold Kion

Arnold Kion

Wie is Arnold Kion:

Water wordt steeds belangrijker, zowel hemel- als grondwater. Het beheer van water is van essentieel belang en de samenwerking hierin tussen Waterschap en de gemeenten is onontbeerlijk.

Het is een goede zaak om dit vanuit lokaal perspectief te doen en niet afhankelijk te zijn van landelijke partijen, vandaar Lokaal doen wat Lokaal dan.


Hoofdpagina Vrienden van de Berkel