Plan ‘Beleef de Berkel’: Borculo – Almen

Nadat de Berkel stroomafwaarts van Almen werd aangepast in het ‘Beleef de Berkel’ proces, is het nu de beurt aan het gedeelte van Borculo tot Almen.
De planvorming loopt.
Hier het plan op de website van WRIJ.

Het plan Lochem – Almen:

En het actuele plan Borculo – Lochem dat het plan van Bureau Strootman vervangt:

Dit is het plan Borculo – Lochem van Bureau Strootman dat per eind 2020 vervallen is:


Hieronder een overzicht wat er gebeurt ( gebeurd is).


Aan de keukentafel met Wim Ruiterkamp, secretaris Kavelruilcommissie De Graafschap

In de jaren zeventig, geïnitieerd vanuit LTO, werd de landbouwvoorlichting langzaamaan aangevuld met een kavelruilpoot Lees verder →...

Kansen benutten rond Berkel tussen Borculo en Lochem

Waterschap Rijn en IJssel werkt aan de opgave om de Berkel en het aangrenzende beekdal op een natuurlijker manier in te richten Lees verder →...

Herinrichting Heksenlaak

De voortgang van het project Heksenlaak is iets vertraagd Lees verder →...

Startbijeenkomst vrijwillige kavelruil

Waterschap Rijn en IJssel gaat samen met de provincie Gelderland aan de slag met de herinrichting van de Berkel op het traject Lochem-Almen. Hiervoor dienen kavels langs de Berkel te worden geruild. Lees verder →...

Herziening peilbesluit beneden-Berkel

Na de Berkel aanpassing bij Almen in 2014 moet het peilbesluit worden aangepast vanwege een grotere peil- en stromingsvariatie dan verwacht Lees verder →...

Lochem-Noord op drempel kavelruil

In samenwerking met partijen als Provincie en waterschap Rijn en IJssel wordt het kavelruilproces in Lochem-noord weer opgepakt Lees verder →...

Natuurmonumenten verkent Berkel Almen-Lochem

Wim Goedhart gaat namens Natuurmonumenten het Berkelgebied tussen Almen en Lochem te verkennen Lees verder →...

Borculo-Lochem: Start ontwerpfase

Begin juli 2018 zijn de aanbevelingen van de onderzoeksgroepen betreffende het traject Borculo Lochem voorgelegd aan het waterschap Lees verder →...

Nieuwsbrief mei 2018 Beleef de Berkel: Borculo Almen

Nieuwsbrief Berkeldal WRIJ mei 2018 Lees verder →...

Actuele ontwikkelingen Heksenlaak

De afgelopen periode zijn er door het waterschap veel gesprekken gevoerd met grondeigenaren langs de Heksenlaak Lees verder →...