Henk-Jan Bouwhuis

Henk-Jan Bouwhuis

Wie is Henk-Jan Bouwhuis

Ik sta als kandidaat op lijst 5 omdat ik de “Beleving van het water” in de breedste zin van het woord erg belangrijk vindt.
Ik ben als voorzitter van de Stichting Toeristisch Varen Zutphen en als schipper op de fluisterboten nauw betrokken bij het wel en wee in en op de Berkel.

De Berkel is een mooie rivier wat behouden moet moet blijven en zonodig op punten worden verbeterd. Uiteraard zijn er altijd meerdere belangen, maar ik wil mij inzetten voor de recreatie, de beleving van de historie, het landschap, de flora en Fauna en dat grensoverschrijdend. 


Hoofdpagina Vrienden van de Berkel