Joke Pot

Lijst Vrienden van de Berkel: Joke Pot

Joke Pot

Woonplaats: Borculo

Aandachtsveld: Het betrekken van gemeenten en inwoners bij alles wat met waterbeheer te maken heeft.

Ik ben als bestuurder betrokken geweest bij de totstandkoming van de Watervisie, ofwel het Watertakenplan van de gemeente Berkelland. Deze is in december jl in de gemeenteraad vastgesteld. Voor de komende vier jaar, weten we wat ons te doen staat en zetten we er onze schouders onder.

Deze aanpak kan op veel meer plaatsen van belang zijn. Het is een leerproces met elkaar en ik wil mij er voor inzetten dat  vele gemeenten in ons werkgebied dit proces samen met het waterschap gaan oppakken.

En hieronder vertelt Joke haar verhaal:

Filmpje Joke Pot

Filmpje met de boodschap van Joke Pot … Lees verder