Kees Schieven

Lijst Vrienden van de Berkel: Kees Schieven

Kees Schieven

Wie is Kees Schieven:

ik heb in Ratum bij Winterswijk een melkveebedrijf en ook bosgrond.
De meeste gronden wateren af via de Ratumse- en Venewertlose beek.

Ik wil mij inzetten voor een goede en betaalbare waterhuishouding in het hele stroomgebied van het waterschap.


Hoofdpagina Vrienden van de Berkel