2. ‚Berkeldalbijeenkomst‘

Kracht van de Berkel: we gaan door op de stroom!

Beste Berkeldallers,

9 september 2016 was de vervolgbijeenkomst rondom de Berkel, in aansluiting op de Future Search afgelopen mei in Zutphen. We kunnen  terugkijken op een zeer geslaagde bijeenkomst! Er waren meer deelnemers dan in mei – van 70 naar 100 – wat betekent dat er een groeiende energie is ontstaan, die zich steeds meer uitbreidt en ontplooit.

Mooie resultaten

Twaalf actiegroepen presenteerden zich met resultaten en plannen. Een greep hieruit:

 • Op 17 mei 2017 is de Conferentie 3e Berkelcompagnie in Coesfelt (Duitsland), waar het Berkeldalproces uitvoerig aan bod komt. Een uitgelezen moment om onze Duitse medebewoners aan te haken.
 • De ambitie is uitgesproken om volgend jaar in Nederland aan te sluiten op de Berkel-Actionstag die jaarlijks in Duitsland wordt georganiseerd.
 • Op 25-26 augustus 2018 wordt het 1e Berkelfestival georganiseerd (mogelijk samen optrekken met Berkel-Actionstag).
 • Er is een nieuw werkwoord ‘berkeln’ en een nieuwe site berkeln.eu
 • We hebben genoten van een fantastische presentatie over duurzame landbouw (‘Beter boeren met Boerenverstand’).
 • De groep ‘Water, natuur en landschap’ en de groep ‘Duurzame landbouw’ hebben elkaar gevonden en besluiten om samen verder te gaan.
 • Hoe mooi zou het zijn als we in het Berkeldal kunnen voorzien in ons eigen drinkwater? Om dit voor de toekomst veilig te stellen, is schoon Berkelwater een must. Daarvoor is een goede samenwerking met Duitsland nodig.
 • In Duitsland is 60 hectare grond gekocht voor de inrichting van natuur. De wens wordt uitgesproken om daar een grensoverschrijdend zuiveringsmoeras van te maken, om zo de waterkwaliteit van de Berkel te verbeteren.
 • Idee dat geopperd wordt: kunnen we ook Berkeldalwater bottelen i.p.v. Spa Rood?
 • Er komt aandacht voor de inrichting van de Berkel en de Berkelmonding in de stad Zutphen.
 • Zutphen doet mee met het initiatief ‘Wijk van het gas’. In de gemeenten Lochem en Berkelland wordt nog gezocht naar een wijk. Meld je aan!
 • Naast het Dorpshuis opent in januari 2017 het Museum Staring in Almen haar deuren (afgekort Museum STAAL).
 • Gedeputeerde Bea Schouten, wethouder en voorzitter van de St. Achterhoek Toerisme Marijke van Haaren en Heemraad Antoinet Helvoirt onthullen het eerste Berkelrad: op elf  locaties langs de Berkel verschijnt een rad , waarvan de schoeppanelen worden gevuld  met informatie over toerisme en cultuurhistorie van water en natuur. Je kunt je nog aanmelden voor een informatiepaneel!
 • 17 November a.s. komt Deltacommissaris Wim Kuijken een bezoek brengen aan het Berkeldal. Ook zijn interesse is gewekt. Zijn belangrijkste zorg is de beschikbaarheid van voldoende zoet water.

Open Space

Het borrelde en bruiste in de zaal en ook tijdens de ‘open space’: een marktplein waar men elkaar kon opzoeken en gedachten kon uitwisselen.  Tijdens de afsluitende borrel liet iedereen zich zeer tevreden uit over de bijeenkomst.

Tot ziens in 2017!

Een volgende bijeenkomst – als platform voor de unieke Kracht van de Berkel – kan dan ook niet uitblijven.  Januari 2017 wordt een nieuwe datum gepland waarop we elkaar weer kunnen ontmoeten en bijpraten. We wensen iedereen een mooie herfst en frisse winter en zien elkaar heel graag in 2017 weer!

Namens het uitvoeringsplatform Berkeldal 2030:

Bert Groot Wesseldijk – Antoinet van Helvoirtl – Jan ten Have – Tonni Wormgoor – Uko Post – Winny Scheeringa – Silvester van Veldhoven – Louisa Remesal – Marike van Woerkom – David van Lynden – Joost Dijksman – Peter van Heek – René Jansen – Gerard Lubbers

Nadere informatie: Louisa Remesal, l.remesal@wrij.nl, tel. +31 31 43 69 573/ +31 6 53 65 84 33