3. ‚Berkeldalbijeenkomst‘ Eibergen

Derde Berkelconferentie  –  20 januari 2017:

levendig netwerken & inspirerende initiatieven

Vrijdagmiddag 20 januari heerste een positieve sfeer vol verwachting in ’t Spieker in Eibergen. En terecht; de derde bijeenkomst rond het Berkeldal trok weer ruim 80 belangstellenden van allerlei pluimage, geladen met eenzelfde energie. In elf pitches en via acht stands deelden de deelnemers de (voortgang van) activiteiten met elkaar en het netwerken kreeg alle ruimte. In de informele sfeer vond actieve uitwisseling plaats.

Een nieuwe zoektocht dient zich aan

Direct na het welkomstwoord kreeg Winny Scheeringa, ambtenaar gemeente Berkelland, het woord over de ambtenaar nieuwe stijl: niet regelen en overnemen maar faciliteren en loslaten is het credo.  Niet altijd makkelijk voor ambtenaren, aldus Winny, maar wel noodzakelijk. Ook Felix Wolf, werkzaam bij het Ministerie van I & M, onderstreepte in een interview het belang van maatschappelijke initiatieven, participatie en het werken in netwerken, zoals bij het Berkeldalproces. De nieuwe zoektocht is, aldus Wolf, naar financieringsmogelijkheden voor netwerken om dergelijke processen te faciliteren.  Voor meer informatie: www.platformparticipatie.nl. Petra Dhondt van de Provincie haakte hierop in, in de vorm van een presentatie van het Programma Leefbaarheid: er zijn subsidies beschikbaar voor inwoners en instellingen die leefbaarheid versterken en die voortkomen uit de behoeften van burgers zelf. Voor meer informatie: vraag@leefbaarheidgld.nl

Interessante primeurs

De samenwerking met Duitsland kwam concreet aan de orde in de pitch van het Duitse Berkelaktionstag-team. 23 Juli 2017 wordt deze dag groots ‘gevierd’ met culturele en sportieve activiteiten in een snoer van plaatsten aan de Berkel, zowel in Duitsland als Nederland. Voor de komende jaren staat een intensieve samenwerking op het programma. ‘Die Zeit is reif dafur’, aldus Doris Roeckinghausen. Zij schreef overigens het boek “Mijn leven als rivier” over de Berkel, dat recent werd genomineerd in de beste boek top 5 van de Achterhoek en Liemers 2016.

De werkgroep ‘Branding van het Berkeldal’ presenteerde de nieuwe Berkelwebsite in oprichting. Deze zal spoedig het openbare interactieve platform zijn voor activiteiten en initiatieven rond het Berkeldal en de verzamelplaats voor betrokken partijen. Dat het Berkeldal terecht een eigen website verdient, bewijzen de inmiddels al zo’n 400 toeristische activiteiten die het gebied tussen Billerbeck en Zutphen rijk is. Verbinding van de verschillende initiatieven kan weer leiden tot nieuwe producten, is het idee.

Jeroen Drabbe presenteerde de inventarisatie van recreatie en toerisme in het gebied op basis van een leefstijlatlas: het profiel van de recreant die de Berkel e.o. bezoekt is tweeledig: sociaal met een brede interesse, ruimdenkend en betrokken en gericht op relaxen in de eigen regio en anderzijds de uitbundige recreant van elders die houdt van actief samen ondernemen, uitgaan en genieten.  De Berkel is eenvoudig als verbinder te gebruiken, aldus Jeroen.

Elkaar goed informeren!

De werkgroep ‘Landbouw’ bracht een eigen krant voor het voetlicht, met verhalen van vier karakteristieke agrarische ondernemers over hoe zij aankijken tegen (duurzame) gezamenlijke ontwikkelingskansen in het gebied. Zo’n 75% van het gebied rond de Berkel is agrarisch. Daar zijn grote belangen mee gemoeid en het is kwalitatief behoorlijk bepalend voor het buitengebied. Er worden stappen gemaakt, richting biodiversiteit en zorg voor schoon water, recreatie en natuur. Want alleen kun je sneller, maar samen kom je verder, is het motto van de boeren. Er ligt een PvA om met de werkgroep ‘Water, natuur en landschap’ samen te werken maar eerst zal het gebied worden geïnformeerd  t.b.v  maximaal draagvlak.

Het Berkelfestival, gedragen door een enthousiaste werkgroep, heeft al een datum gepland voor de festiviteiten, die door de bewoners zelf opgepakt moeten gaan worden. Iedereen kan vast in de agenda reserveren: 24 t/m 26 augustus 2018.  Een tweede belangrijk datum om te  noteren is woensdag 17 mei 2017. Dan is de Berkelconferentie in Coesfeld (zie bijgevoegde uitnodiging), die eenmaal per twee jaar wordt georganiseerd door de 3e Berkelcompagnie. Voorzitter Arnold Gerritsen tipte alvast het hoofdthema aan: de stand van zaken rond het Berkelproces en wat er in Duitsland allemaal al gebeurt. ‘Laten we elkaar goed informeren,’ spoort hij aan.

Peter Roozenbeek, projectsecretaris ZON (onderdeel van het Deltaprogramma), deed kort verslag van het bezoek van de deltacommissaris aan de Achterhoek. ‘Die weet nu van het bestaan van het Berkelproces en hoe het hier werkt in Oost-Nederland. Er staat een mooi bezoekverslag op zijn website!’ vertelde Peter. Zie: https://www.deltacommissaris.nl/nieuws/nieuws/2016/11/18/werkbezoek-hoge-zandgronden

Ondernemende spirit

De werkgroep MKB en Onderwijs deed verslag bij monde van het CVJO (Centrum voor Jong Ondernemerschap). Diverse locaties van deze organisatie ontwikkelen zich tot kernen van innovatie en vormen de link tussen bedrijfsleven en onderwijs. De oproep is: meld je bij een CVJO met je vraag en daarop wordt een aanbod gevormd. De werkgroep Berkel in de stad is eveneens een ambitieuze: een zichtbare veelzeggende (fiks of niks) instroom van de Berkel – want: wo ist der Berkel? – in de IJssel bij Zutphen is vooralsnog niet haalbaar, dus wordt de aandacht voorlopig gericht op herstel van de oude sluis. Een inspirerende pitch werd, tenslotte, verzorgd door de Stichting Overdekte Bruggen, die opmerkelijke met kunst overdekte bruggen op diverse plekken over de Berkel ambieert. Het project begon in Borculo en werkt, zo hoopt de stichting, aanstekelijk.

Als klap op de vuurpijl kondigde de werkgroep Natuur de spoedige komst van de otter aan. ‘Hij houdt zich nu nog op bij de Duitse grens – een grensgeval dus – maar het kan niet lang meer duren voor hij in Nederland is.’ Otters zijn een teken van schoon water : zeer goed nieuws voor de Berkel dus!

Netwerkfinanciering op de agenda

Het enthousiasme voor de ideeën van het platform blijkt onveranderd groot. Bert Groot Wesseldijk, wethouder gemeente Lochem, zei in zijn welkomstwoord bij aanvang van de conferentie al: ‘Nieuwe initiatieven blijven ontstaan, projecten beginnen vorm te krijgen. Het is nu zaak continuïteit in de verbindingen te krijgen en tot wasdom te komen.’ In dat kader is het idee al geboren om de volgende conferentie vooral aandacht te besteden aan  innovatieve manieren van financiering/subsidiering om netwerken en processen te faciliteren en bestendigen. ‘Hoe financier je een groot netwerk, daar is geen blauwdruk voor,’ aldus Felix Wolff in een slotinterview. ‘Participatie is geen sprint maar een marathon en de overheid zou netwerken moeten ondersteunen. Niet alleen horizontale integratie is hierbij van belang maar ook in verticale bestuurlijke richting. We moeten bruggen bouwen. Kijk verder dan Den Haag, dat neem ik mee terug naar mijn collega’s op het Ministerie,’ zegt Felix. 

Heemraad Antoinet van Helvoirt gaf in haar afronding aan dat ze weer heeft genoten van een heerlijke middag. ‘We luisteren naar elkaar, het levert nieuwe inzichten op en stimuleert integraal werken.’ Graag zal ze meer bestuurlijk willen netwerken richting Duitsland, dat is gewenst. En meer jongeren en meer diversiteit in culturen op de conferentie: dat is ook de wens voor de volgende conferentie, besluit Antoinet.

Op naar de volgende conferentie, dus, om nieuwe mijlpalen te vieren en nieuwe inzichten te delen: wordt vervolgd!