4. ‚Berkeldalbijeenkomst‘ Zutphen

Levendig World Café ‘Berkeldal’ in de Burgerzaal te Zutphen

De Berkel als inspiratiebron


Vrijdagmiddag 17 november 2017 was de Burgerzaal in Zutphen  de sfeervolle setting van een World Café rondom het Berkeldalproces: de ontwikkeling van het Berkeldal van bron tot monding.  Vanaf 13.15 uur stroomden zo’n 80 enthousiaste deelnemers de ruimte binnen.

Van Duitse zijde is er een groeiende opkomst en inbreng. Ter illustratie van die florerende internationale samenwerking gaven Antoinet van Helvoirt (heemraad Waterschap Rijn en IJssel) en de Duitse Doris Ruckinghausen het startschot met een tweetalig gedicht, met als strekking:

als water heb je geen vaste vorm, je verandert continu en zonder de andere waterdruppels is er geen stroming: samen zorg je voor kracht en beweging. Dat is ook precies het karakter van het proces.

Film Berkeldalproces ‘Berkeln’

De bijeenkomst werd voortgezet  met de première van een sprankelende FILM – die lovend werd ontvangen – over de voortgang van het Berkeldalproces, ook te zien op www.berkelen.nl.

Worldcafé

Vervolgens kon eenieder deelnemen aan de drie gespreksrondes.  Deze werden gevoerd aan 16 tafeltjes met elk een eigen thema.  Geanimeerd werd van gedachten gewisseld over bijvoorbeeld de branding van de streek: het Berkeldal als Toscane van Nederland. Het Berkelfestival –  dat van 24 t/m 26 augustus 2018 (www. berkelfestival.eu) een serie van activiteiten langs de hele Berkel, van bron tot monding, faciliteert  – kreeg weer volop frisse input en tal van werkgroepen deden nieuwe impulsen op.  De indrukwekkende oogst van de dag werd plenair gedeeld. De opbrengst is samengevat en onderdeel van dit verslag.

Afsluiting

Bert Groot Wesseldijk (wethouder gemeente Lochem) sloot de bijeenkomst af: ‘Ik ben in dit mooie gebied opgegroeid en als ik zie hoe enthousiast iedereen betrokken is met de ontwikkeling ervan, dan is dat voor mij als een droom die uitkomt.’ Rond 17.30 werd, onder het genot van een hapje en drankje, een tweede film vertoond: Aan de Berkel. Deze film geeft een prachtig genuanceerd beeld van de bewoners die leven aan en rond de oevers.  De Berkel als inspiratiebron blijkt steeds weer de rode lijn in het Berkeldalproces. De Platformgroep nodigt iedereen die zich betrokken voelt en ideeën heeft, van harte uit om mee te doen en mee te denken. Voor meer informatie over het Berkeldalproces, de oogst en foto’s van het World Café zie: www.berkelen.nl     

Foto’s bijeenkomst

https://flic.kr/s/aHskxASRET
https://www.flickr.com/gp/hacoe/KfT7tP


foto’s World Café Berkeldal, Burgerzaal Zutphen, 17-11-2017


Opbrengst per thematafel

Tafels:

1. website – 2. Berkelfestival – 3. toerisme – 4. uitvoeringsplatform Berkeldal – 5. Water, natuur en landschap – 6.- nieuwe verdienmodellen – 7. MKB en onderwijs – 8. Berkel in de stad- 9. Fluisterboten -10. samenwerking Duitsland -11. Nederland branding

1.      Tafel  website

Hoe voorzien we de site www.berkelen.nl  van meer draagkracht en interactie?

–          Professioneel beheerder aanstellen

–          Duidelijke naam en goede vindbaarheid

–          Sponsoring en advertentiemogelijkheden bieden

–          Smoelenboek van Berkelvrienden en werkgroepen

–          Meer afstemmen op kinderen: quiz, educatie, boeken weggeven …

–          Kruisbestuiving via kaart, agenda, linken met Berkelvrienden, werkgroepen en hun activiteiten

–          Veel beeld, foto’s en film i.p.v. tekst

–          Continue stroom van actueel lokaal en regionaal nieuws op gang houden m.m.v. Berkelschippers, 3e Berkelcompagnie, ambassadeurs in kleine kernen

–          Vertaalknop Nederlands-Duits

–          Samenwerking met Duitse website www.berkeln.eu

2.      Tafel Berkelfestival (24-26/8 2018)

Wat gaan we doen?

–          Berkelwave

–          Iedereen is mede-vormgever

–          Berkeldal in de etalage

–          Streekpad Lochem (4 a 5 nachten)

–          Berkelpad: lekker eten en goede kwaliteit bieden

–          Energie: werven investeerders

–          B&B tocht triggeren

–          Rafting wedstrijd

–          Cultuurweekends

–          2-daagse kanotocht

–          Zwemmarathon Almen

–          3-daags arrangement Hoofdige Boer

–          Fietstocht Stadtlohn-Eibergen

–          Film ‘Aan de Berkel’ en ‘N18’ vertonen bij zwembad Almen

–          Wedstrijd papieren bootje varen en steentjes gooien en opblaaskrokodillen

–          Gondelvaart

–          Tentoonstelling organiseren

–          Festival als verbinder van mensen en hun activiteiten

–          3 dagen Rekken met watersafari met kinderen, demonstratie schaapskudde en workshop natuurlijke materialen

–          Fietstoer Billerbeck-Zutphen

–          Grensoverschrijdende estafette Nederland-Duitsland

–          Cultuurfestival Berkelland

–          Waterfonds en PB Cultuurfonds benaderen

–          Uitlichten highlights Berkeldal ‘boven maaiveld ‘ ’in de lucht’ (Daan Roosengaarde)

–          Thema 2019: Otter bij de Berkel

–          Werkzoekenden inzetten

–          Waterenergie vanuit stuwen Rekken/Haarlo

–          Evenement bij stadhuis Lochem en bij Berkel in Zutphen

–          Touwtrekwedstrijd over Berkel

–          Vouwmodel papieren bootje op de site beschikbaar stellen in de kleuren van het ‘Berkelfestivalbootje logo’ met informatie over het Berkelfestival

3. Tafel toerisme

–          Berkel kastelenroute

–          Openluchttheater programma

–          Bedrijvigheid

–          Combinaties zoeken met activiteiten die er al zijn (24-26/8 2018)

–          Familiewandeling langs Berkel

–          Estafetteloop van 30 km

–          Jazz aan de Berkel

–          Film en eten aan de Berkel: BBQ

–          Filmhuismarathon

–          Berkelmarathon Almen (laatste weekend aug)

–          Jongerenzeskamp langs de Berkel (bv zwembad Lochem)

–          Kanotocht Vreden-Ellewick-Stadtlohn

–          Berkelzomptochten met historische verhalen

–          Oudheidkundige verenigingen: verhalen over vroeger

–          Toeristische ondernemers meer betrekken: voorbeeld Almelo, stip op de horizon

4.       Tafel uitvoeringsplatform Berkeldal

Hoe continueren we het netwerk?
Wat ontbreekt nog?

–          Op scholen meer vertellen over de Berkel en het Berkeldalproces

–          Inwoners van het gebied meer en beter betrekken

–          Sterkere banden met Duitsland ontwikkelen

–          Bijeenkomsten als deze voeden netwerk en acties

–          Focus op nieuwe ideeën

–          Platform kan als katalysator werken zoals Pak An

–          Vrienden van de 3e Berkelcompagnie kan rol Platformgroep t.z.t. overnemen

–          Berkelfestival actief promoten

–          Iets inbouwen – uitnodigen – waardoor je voortdurend nieuwe ideeën/dromen ophaalt

–          Investeer in kinderen> innovatiekracht

–          Vertellers die verhalen uit/over gebied vertellen

–          Maak de droom waar > doen!

–          Aandacht voor natuurwaarden: metaforen als bij en ijsvogel (website)

–          Drinkwater uit Berkel. Berkel als eerste drinkbare rivier met bloeiende oevers

–          Haalbaar ideaal

–          Waterkracht benutten en aansluiten bij bestaande initiatieven als Agro-innovatie en Cleantech, ook in Duitsland

5.      Tafel Water, natuur en landschap

–          Berkeldalwaarden en aandeelhouderschap organiseren
(eigen munt, coöperatie van streekproducten)

–          Marktwaarde van het landschap: betalen van natuurelementen, hoe?

–          Wetgeving en ondernemers mee hebben

–          Maatschappelijk belang

–          Regiogevoel, identiteit

–          Berkelbranding op producten

–          Marke-idee, gezamenlijkheid

–          Verhalen vertellen over de Berkel

–          Landschapswandelingen vanuit ontstaan Berkel

–          Verlichte en vertellende bruggen van bron tot monding

–          Prijsvraag brood & spelen

–          Stroomgebied-benadering

–          Filmclubs betrekken

–          Doorsteek Berkel bij Zwiep

–          Jeugd meer betrekken: schoolkampen en profielwerkstukken rondom Berkel

–          Samen-begrip-vertrouwen > trots op het gebied en groots denken

–          Agrarisch waterbeheer: experimentele ruimte benutten

–          Meandering Berkel tussen Borculo en Lochem

–          Bredere promotie van de Berkel

–          Vrienden van de 3e Berkelcompagnie inschakelen

–          Samenwerken met natuurorganisaties

–          Opleiding jonge boeren/kennis

–          Uitdaging nodig naast boeren alleen

–          Wetmatig opleggen? Multinationals betrekken, Campina?

 

6.      Tafel nieuwe verdienmodellen

–          Coöperatie oprichten en daar beheerdiensten in onderbrengen zoals biomassa, Co2 beheer

–          Pilot met banken> experimenteerruimte benutten doe nieuwe regering biedt

–          Huizen bouwen op landgoederen

7.       Tafel MKB en onderwijs

Hoe stemmen we onderwijs en bedrijfsleven af?

–          Vraagstukken uit bedrijfsleven door studenten laten oplossen

–          Stagiaires niet alleen laten meewerken maar ook vragen wat er straks nodig is> bewustwording samen oppakken met onderwijs

–          Die vragen consequent blijven stellen

8.      Tafel Berkel in de stad

–          Groen in de stad

–          Verbinding met fluisterboten: hoe beweeg je mee met de infrastructuur?

–          Overwelving als opstapplek

–          Hoe gebruik je een gebied als het einde/monding van de
Berkel?

–          Kwaliteit Berkelwater > lokaal water

–          BIDS + klimaatadaptie = prima!

–          Blootleggen van Berkel:  Zutphen maak er werk van!

–          Groene long

–          Balans brengen in de ecologische component

–          Vergroot het plangebied

–          Meer stroming

–          Waterrad aan de monding van de Berkel

–          Klimaat in de stad in alle steden langs de Berkel > Interreg

9.      Tafel Fluisterboten

–          Ecologische compensatie t.b.v. fluisterboten

–          In- en uitstap fluisterboten verbeteren, plan is goedgekeurd

–          Huidige waterhoogte met marge van 15 cm is maatgevend voor de fluisterboten

–          Ze zijn goed bezig!

10.  Tafel samenwerking Duitsland-Nederland

–          Badende inzetten langs Berkel

–          Promenade Vreden is klaar

–          Fotowedstrijd

–          Trekpaarden/rijverenigingen inzetten

–          Berkel  brengt je over de grens: verrassend

–          Elke brug een ander verhaal

–          Zorg dat branding en website(s) goed aansluiten

–          Verhalen

–          Landgoederen

–          Verbinden

–          Vaker ontmoetingen organiseren tussen Duitse en Nederlandse betrokkenen

–          Meer aandacht voor elkaars taal

–          Coördinator (tweetalig)  aanstellen die activiteiten langs hele Berkel bevordert: advertentie zetten op website?

–          Uitwisseling tussen Duitse en Nederlandse scholen over ecologie van de Berkel

–          Hoogwater in Duitsland is net zo spannend als in Nederland

–          Meer uitwisseling tussen Duitsland en Nederland wat betreft sport, cultuur etc.

11.   Tafel branding

Wat is het gevoel?

–          Grensoverschrijdend, verbindend (ook steden en natuur), saamhorigheid, natuurbeleving, gastvrijheid

–          Berkelsymfonie