Gerard Tiemessen

Lijst Vrienden van de Berkel: Gerard Tiemessen

Woonplaats: Lochem

Aandachtsveld: Waterveiligheid

Raadgevend Ingenieur

Hoewel ik jarenlang in Lochem gewoond heb aan de Berkel naast het kantoor van het waterschap en geboren ben aan de oever van Oude Ijssel, bij ons thuis consequent de Strang genoemd in de tijd dat er nog schepen voeren naar Ulft en Terborg,  is mijn belangstelling voor het Waterschap van recenter datum.

Via mijn hobby archeologie raakte ik betrokken bij de herinrichting van de Berkel. Bij de aanleg van vispassage bij de stuw in Lochem stuitte men  de restanten van de oude sluis en werd ik als plaatselijk amateurarcheoloog gevraagd een en ander te documenteren. Ik ging mij verdiepen in de geschiedenis van de Berkel, de Berkelcompagnie(n) en de historische Berkelverbeteringen, maar ook vooral in de nut en noodzaak van de huidige aanpassingen aan de Berkel.

Toen ik bij de vorige verkiezingen gevraagd werd om de lijst Vrienden van de Berkel te ondersteunen hoefde ik niet lang na te denken. Het werk en taakvelden van een waterschap zijn breed, omvattend, interessant en van lokaal belang voor alle inwoners. Water raakt ons allemaal.

Een bijzonder aandachtspunt van mij is omgevingsveiligheid. Meer dan 30 jaar heb ik via mijn eigen bedrijf als technisch natuurkundige overheden en bedrijfsleven op dit gebied en op het gebied van rampenbestrijding geadviseerd. De hierbij opgebouwde expertise komt goed van pas. Zorgen voor veiligheid is één van de kerntaken van een waterschap.

Hieronder vertelt Gerard zijn verhaal:

Filmpje Gerard Tiemessen

Filmpje met de boodschap van Gerard Tiemessen … Lees verder