Henk Tiemessen

Henk Tiemessen

Wer ist Henk Tiemessen:

Geboren, opgegroeid en wonend nabij de Oude IJssel, in Etten. Hiermee een natuurlijke band met het water.

Goed waterbeheer van zowel hemelwater als verontreinigd water is meer en meer een belangrijk thema in de huidige tijd van klimaatveranderingen.

De tuin niet kunnen sproeien in de zomer wordt als lastig ervaren en natte voeten in de winter eveneens.

Verontreinigd water als product zien en zoeken naar toepassingen en mogelijkheden.

Een balans zoeken in goed waterbeheer is zoeken naar oplossingen en veel afstemmingen met iedereen betrokken.

Het verkiezingsprogramma van de VvdB geeft meer dan genoeg aanknopingspunten dat de waterschaps-belangen van burgers en bedrijven in samenhang worden vertegenwoordigd in het Rijn en IJssel gebied. Dus ook in het stroomgebied van de Oude IJssel.


Hauptseite  Vrienden van de Berkel