Vorstandsmitglied Freunde der Berkelkompanie, Wim ter Meulen, ‚Ridder in de Orde van Oranje-Nassau‘

Beim Jährlichen Titelregen In Lochem ist u.a. Wim ter Meulen ausgezeichnet worden.
Wim, Vorstandsmitglied der Freunde der 3. Berkelkompanie, ist jetzt ‚Ridder in de Orde van Oranje-Nassau‘.


Lese hierunter die Motivation (lese es hier auf der Wbseite der Gemeinde):

De heer H.W. (Wim) Ter Meulen ( 73) uit Almen – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Ter Meulen was van 1982 tot 1991 heemraad van het Waterschap van de Berkel. In 1991 werd hij watergraaf. Ook werd hij lid van het Dagelijks Bestuur van het Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland. Hij droeg onder andere bij aan de fusie van het Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland, het Waterschap van de Berkel en vier andere waterschappen. Dat leidde tot de oprichting van het Waterschap Rijn en IJssel. Van 1997 tot 1998 was hij voorzitter van de afdeling Noord en lid van het Dagelijks Bestuur van het waterschap.

35 jaar lang was Wim ter Meulen bestuurslid, voorzitter en vrijwilliger bij de Oranjevereniging Ons Vorstenhuis in Almen. Hij droeg bij aan de realisatie van het Herdenkings- en Oorlogsmonument, de organisatie van Koningsdag, herdenkingsbijeenkomsten in Almen en de realisatie van een stichting rondom het Almens Feest. Vanwege zijn grote verdienste is hij benoemd tot Erelid.

12 jaar lang was Wim ter Meulen voorzitter bij de Stichting Gorsselse Zwembaden, onder andere tijdens de plannen voor de hermeandering van De Berkel in Almen. Wim verricht nog steeds hand- en spandiensten en onderhoud.

Van 1987 tot 2001 was hij lid en voorzitter van de Rotaryclub Gorssel-Zutphen. Van 1998 tot 2014 was hij de vertolker van Sinterklaas in Almen.

Tussen 2004 tot 2014 was Wim ter Meulen raadslid van de gemeente Lochem. Hij beheerde verschillende portefeuilles en was ook fractievoorzitter.

Sinds de oprichting in 2004 is Wim bestuurslid van de Vereniging Vrienden van de 3e Berkelcompagnie. De vereniging ontwikkelt, stimuleert en realiseert plannen voor recreatie, cultuur en toerisme in en rond De Berkel. Wim Ter Meulen onderhoudt contacten met Nederlandse en Duitse partners.

Vanuit de Vereniging Vrienden van de 3e Berkelcompagnie ontstond een groepering Vrienden van de Berkel. Die profileert zich in het Algemeen Bestuur van Waterschap Rijn en IJssel. Wim Ter Meulen vulde het bestuurslidmaatschap twee jaar in.