Gemma Brinkhuis

Liste ‚Vrienden van de Berkel‘: Gemma Brinkhuis

Gemma Brinkhuis

Wer ist Gemma Brinkhuis:

Van jongs af aan ben ik een buitenmens: wandelen, kamperen en lange tochten te paard.
Ik ben nieuwsgierig naar landschappen en wat er in de natuur gebeurt.
Ruim 45 jaar woon ik in het buitengebied van Eibergen en ben ik daar werkzaam geweest.
Ik zie de achteruitgang van het landelijk gebied in deze jaren hier voor mijn ogen gebeuren en het daarmee samenhangende verlies aan  biodiversiteit: het verdwijnen van bosjes en houtwallen, geen pinksterbloemen meer langs de sloten, geen bloemen in weilanden. De effecten van klimaatverandering zien we na de droge zomers van de afgelopen jaren: het grondwaterpeil is nog steeds niet bijgevuld in de oost Achterhoek.
Waterschap Rijn en IJssel heeft al het plan Elke Druppel De Grond In (EDDGI).
Ik wil me er voor inzetten dat dit gerealiseerd wordt.
Zorgen voor een natuurlijk watersysteem en een 10% groen blauwe dooradering in het landelijk gebied draagt bij aan het herstel van biodiversiteit, waterzuivering, water vasthouden, CO2 opslag en preventie van overstromingen. Zo’n klimaat robuust systeem combineert de kerntaken van ons waterschap met de grote opgaven in het landelijk gebied en in dorpen en steden.
Waterschappen hebben een unieke positie om dit te realiseren en spelen daar een belangrijke rol in.

Hiervoor wil ik me inzetten en sta ik op de lijst van Vrienden van de Berkel in heel het gebied van Waterschap Rijn en IJssel.


Hauptseite  Vrienden van de Berkel