Jan Tiggeloven

Liste Vrienden van de Berkel: Jan Tiggeloven

Woonplaats: Winterswijk

Aandachtsveld: Natuur en landschap, landbouw, en de mensen, groot en klein, die wonen in ons gebied.

Huidig algemeen bestuurslid Waterschap en samen met familie hebben we een kleine Landgoedcamping rond de boerderij.

Onze boerderij ligt aan de Beurzerbeek. Ik heb er leren zwemmen en schaatsen, stekelbaarsjes vangen in de beek en de sloten was mijn eerste kennismaking met de natuur. Omdat het water in de bovenloop in Duitsland, zeer snel afgevoerd werd bij hevige regenbuien, kwamen wij met de boerderij die wat lager gelegen was, wel eens rondom in het water te liggen. Overstromingen zijn inmiddels een uitzondering, alles door gerichte werkzaamheden en aanpassingen door het Waterschap. Maar we moeten inmiddels wel meer werk maken van het vasthouden van water voor droge periodes zoals afgelopen zomer en enkele zomers daarvoor.

Het Waterschap is op dit moment nauw betrokken bij de plannen voor de toekomst van het buitengebied in Winterswijk. Een toekomst voor de landbouw samen met het versterken van de natuur. Ik reken er op dat het zorgt voor een brede betrokkenheid van iedereen, direct belanghebbenden en de inwoners. Ik blijf het in elk geval met positieve belangstelling volgen.

Hieronder vertelt Jan zijn verhaal:

Video Jan Tiggeloven

Die Botschaft von Jan Tiggeloven … Weiterlesen