Walter Stellaart

Walter Stellaart

Wer ist Walter Stellaart:

Als Fluisterbootschipper op de Berkel in en om Zutphen en stadsgids ben ik zeer betrokken bij de natuur en het milieu.
De IJssel en de Berkel hebben beide veel bijgedragen tot de welvaart die Zutphen in het verleden kende. Nog steeds zijn de rivieren erg belangrijk voor de stad, zij zorgen nog immer voor de huidige handel en het toerisme.

De Vrienden van de Berkel strijden ook hier voor.

Stem daarom op Lijst 5!


Hauptseite  Vrienden van de Berkel