Wim ter Meulen

Wim ter Meulen

Wer ist Wim ter Meulen:

In de periode van 1982 tot 1991 was ik heemraad van het voormalige Waterschap van de Berkel. Van 1991-1997 dijkgraaf en vervolgens Dagelijks Bestuurslid van het Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland. Van 1997 tot 1998 voorzitter van de afdeling Noord en lid van het D.B. van het waterschap Rijn en IJssel.

Daarnaast ben ik jaren raadslid geweest in de gemeente Lochem en heb ik diverse functies bekleed, van vrijwilliger tot bestuurslid.

De Berkel draag ik nog steeds een warm hart toe.
In Almen ben ik Berkelschipper en ik was jaren actief in de Vereniging Vrienden van de 3e Berkelcompagnie, als bestuurslid en vrijwilliger.
Hielp bijvoorbeeld bij het neerzetten van de Berkelexposities op locaties aan de Berkel. Zorg nog steeds voor de redactie van de NieuwsQuelle, het grensoverschrijdende periodiek van de 3e Berkelcompagnie.
En ik blijf betrokken bij de activiteiten op en om de Berkel.

Daarom wil ik ook voor Vrienden van de Berkel weer een bijdrage leveren aan de waterschapsverkiezingen.


Hauptseite  Vrienden van de Berkel