Jan Nieuwburg

Jan Nieuwburg

Wer ist Jan Nieuwburg:

Geboren in de Hoven in Zutphen. Voor heel veel mensen bekend van ‘De Uitrusting’ in Eefde. Een grote brand in 1992 betekende het einde van ‘De Uitrusting’. Later heb ik het IJsselpaviljoen in Zutphen gekocht en daar ook een bloeiend restaurant van gemaakt.

Vele bestuursfuncties heb ik vervuld: bestuur van de lagere school, Sportclub Eefde, muziekvereniging Concordia Eefde. Oprichter van Koetsiersvereniging Achter ’t Peerd, en het Dickensorkest.

De Berkel:

In 1997 heb ik de Stichting Toeristisch Varen Zutphen (Fluisterboten) opgericht. Eind 2017 daarvan de voorzittersrol overgedragen en nog steeds als schipper verbonden aan de Stichting. Draag de Berkel een warm hart toe, mede vanuit mijn eerdere rol als bestuurslid van de Vereniging Vrienden van de 3e Berkelcompagnie.


Hauptseite  Vrienden van de Berkel